Svoz komunálního odpadu (23.04.2019)

Od 23.dubna 2019 bude prováděn svoz komunálního odpadu v obci jednou za čtrnáct dní v úterý.

Informace o obci

Obec Lhánice se nachází v okrese Třebíč, kraj Vysočina. Obec Lhánice se rozkládá asi 31 kilometrů jihovýchodně od Třebíče a 15 kilometrů jižně od města Náměšť nad Oslavou. Z turistického a geografického hlediska patří do širší oblasti Českomoravské Vysočiny. Kilometr od obce na jih se nachází údolí řeky Jihlavy.

 Ke dni 1.1.2018 zde bylo trvale přihlášeno 162 obyvatel. Z toho ve věku do 18 let  - 25 obyvatel, 18 až 65 let - 96 obyvatel a nad 65 let - 40 obyvatel, 84 žen a 77 mužů. Dále zde žije ať již trvale nebo přechodně cca 10 až 20 obyvatel přímo v obci a další ve 28 rekreačních chatách u řeky Jihlavy.

 Obec má vybudovanou vodovodní síť pro pitnou vodu včetně sítě podzemních hydrantů. Dále je zde provedena elektrifikace podzemním vedením a plynofikace. V obci je požární nádrž, která také slouží v letních měsících ke koupání a v zimě k bruslení. To je ovšem závislé na počasí. Jak v létě, tak i v zimě se o nádrž starají dobrovolní hasiči, takže voda na koupání je většinou čistá a led na bruslení upravený. Obě tyto aktivity jsou ovšem pro návštěvníky pouze na vlastní nebezpečí.

Na návsi před hospodou stojí zvonička, vedle udržovaného plácku pod lipami a dětského hřiště. Zde se každoročně koná v období prázdnin tradiční pouťová zábava pod otevřeným nebem.

V obci je několik veřejných budov. Jde o budovy čp.3, ve které je nově zrekonstruovaný obchod se smíšeným zbožím, klubovna pro mládež, garáž, hasičárna a další skladovací prostory. Dále v čp. 25 je kancelář OÚ, knihovna a menší společenský sál s klubovnou hasičů včetně sociálního zařízení. 

Obec je členem Mikroregionu Náměšťsko Energoregionu 2020O vodovodní síť a dodávku vody se stará Vodárenská akciová společnostjejíž členem je i obec Lhánice. Odpadové hospodářství (svoz komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, tříděný odpad atd.) má na starosti svozová firma ESKO-T, jež je 100% dceřinou společností svazku obcí Skládka TKO. Členem tohoto svazku je taktéž naše obec.

najděte naši obec na mapy.cz

Povinné informace dle zákona 106/1999Sb O svobodném přístupu k informacím:

Oficální název: Obec Lhánice

Důvod a způsob založení:
ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
§ 1 - Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
§ 2 - (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. (2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Organizační struktura:

Zastupitelstvo obce: 

Bc. Alena Treuová - starostka
Ing. Jan Košťál - místostarosta
Jindřich Kavalec
Ing. Jiří Loucký
Ing. Pavel Staroba
Tereza Košťálová
Libor Treu
Kontrolní výbor:  Pavel Staroba, Libor Treu, Ing. Jiří Loucký
Finanční výbor:  Pavel Staroba, Tereza Košťálová, Jindřich Kavalec

Kontaktní informace najdete zde 

Bankovní spojení:
9024711/0100

IČO: 00378054

DIČ: Obec Lhánice není plátcem DPH

Rozpočet obce:
Viz záložka rozpočet.

Poskytování informací:

Obec zveřejňuje informace na úřední desce umístěné naproti obchodu a na elektronické úřední desce.
Fyzické, či právnické osoby mohou žádat o informace ústně a písemně v kanceláři obecního úřadu, písemně prostřednictvím obecní schránky, poštou na kontaktní adresu nebo elektronicky e-mailem (viz 
kontakt).

Příjem žádostí a dalších podání:
Obecní úřad přijímá žádosti a další podání osobně v kanceláři obecního úřadu, prostřednictvím obecní schránky, poštou na
 kontaktní adresu nebo elektronicky e-mailem (viz 
kontakt).

Další důležité informace:

Příslušnost obce k úřadům: 
stavební - Náměšť nad Oslavou
matriční - Mohelno
finanční - Náměšť nad Oslavou
katastrální - Třebíč
pozemkový - Třebíč
celní - Třebíč
okresní soud - Třebíč
vojenská správa - Jihlava.

Obecní spolky:

Sbor dobrovolných hasičů Lhánice
Honební společenstvo Lhánice

Místní knihovna:

Otevírací doba: každý pátek od 17:00 do 18:00
Knihovnice paní Alžběta Ležáková

KontaktníKontaktní
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.
status:
obec
NUTS 5 (obec):
CZ0634 591025
kraj (NUTS 3):
Vysočina (CZ063)
okres (NUTS 4):
Třebíč (CZ0634)
obec s rozšířenou
působností:
Náměšť nad Oslavou
 
historická země:
Morava
katastrální výměra:
6,47 km²
počet obyvatel:
162 (1.1.2018)
zeměpisná šířka:
49° 6' 37"
zeměpisná délka:
16° 13' 52"
nadmořská výška:
315 m
PSČ:
675 75
zákl. sídelní jednotky:
1
části obce:
1
katastrální území:
1
starostka:
Bc. Alena Treuová
adresa obecního úřadu:
Lhánice 25
67575
Mohelno
Virtuální Prohlídka czechpoint